Fizjoterapia są to neutralne metody lecznicze, które wykorzystują zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnego rodzaju bodźce. W terapii wykorzystuje się zarówno bierny ruch, jak i ćwiczenia fizyczne, stymulację elektryczną, czy bodźce termiczne. Celem fizjoterapii jest przywrócenie komfortu życia oraz maksymalnej sprawności fizycznej pacjenta. Metody terapeutyczne dobierane ą do potrzeb i możliwości pacjenta.

Jakie są podstawowe działy fizjoterapii?

            Istnieją trzy podstawowe działy fizjoterapii – kinezyterapia fizykoterapia oraz masaż leczniczy. Kinezyterapia bazuje na wiedzy wykorzystującej ruch w postaci środka leczniczego. Najczęściej stosuje się ją w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, ale sprawdza się ona także w chorobach psychosomatycznych oraz neurologicznych. W kinezyterapii niezbędna jest indywidualna i grupowa praca terapeuty z pacjentem. Jej celem jest maksymalne przywrócenie utraconych w wyniku schorzenia lub urazu funkcji ruchowych, a także niwelowanie bólu. Kinezyterapia pozwala odtworzyć:

  • siłę mięśniową,
  • zakres ruchu,
  • korektę postawy i stabilizację stawową,
  • prawidłowe wzorce ruchowe.

Stosowane w ramach kinezyterapii metody to przede wszystkim metody terapeutyczne dopasowane do danego schorzenia i opierające się na leczeniu ruchem oraz pracy manualnej z tkanką. Oprócz tego stosuje się również metody neurofizjologiczne, edukacyjne oraz mechaniczne, które wykorzystują ruch czynny i bery do zmiany właściwości i wrażliwości zmienionych chorobowo tkanek.

            Oprócz kinezyterapii stosowana jest również fizykoterapia, która wykorzystuje do leczenia czynniki występujące naturalnie w przyrodzie, np., światło podczerwone, ultradźwięki, prądy o różnej częstotliwości, promieniowanie Słońca itp. Często stosowanym i skutecznym zabiegiem jest galwanizacja, czyli zastosowane prądu stałego, który zmienia pobudliwość tkanek nerwowych i mięśniowych, wywołując efekt znieczulający i przeciwbólowy. Oprócz tego wykonywane są również zabiegi  użyciem elektrostymulacji, jonoforezy, prądów diadynamicznych i interferencyjnych, pola magnetycznego, ultradźwięków, krioterapii i laseroterapii.

            Równie ważnym elementem fizjoterapii jest masaż, który polega na mechanicznym pobudzaniu tkanek i uciskaniu ich w taki sposób, aby wywołać pożądany odczyn. Najczęściej wykonywane rodzaje masażu to masaż sportowy, limfatyczny, segmentarny, klasyczny oraz kosmetyczny. Należy pamiętać, że masaż przyniesie odpowiednie efekty wyłącznie wtedy, gdy pacjent będzie miał zupełnie rozluźnione mięśnie.